en
שפה
 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr
תרגום AI
 • ee
 • ae
 • cn
 • vn
 • id
 • eu
 • il
 • gr
 • no
 • fi
 • dk
 • se
 • tr
 • bg
 • nl
 • it
 • pl
 • hu
 • ro
 • ua
 • cs

תזרים מזומנים בתרשים Gantt

תזרימי מזומנים בתרשים Gantt שלך הוא כלי שימושי ביותר עבור סקירה מיידית של רווחיות הפרויקט לאורך זמן, השוואה של תזרימי מזומנים מתוכננים בפועל של האיזון טוב יותר של תזרימי מזומנים בכל הפרויקטים. 

תכונות עיקריות:

 • מציג יתרות תזרים מזומנים ישר בתרשים Gantt
 • מודול כסף נדרש כדי לראות ולערוך את יתרות אלה
 • יתרות לפרויקטים בודדים מוצגים בסעיפים הפרויקט בהתאמה
 • מראה גם פרטים תת-פרויקטים

נסה את Easy Redmine תוך 30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך