CBS - מבנה פירוט עלויות

כספי הפרויקט יכולים להיות חזותיים. כדי שיהיה לך CBS - מבנה פירוט עלויות, עליך להתקין תוספי WBS ותקציבים כאחד. את כל מימון WBS מבוססים על נתוני תקציבי הפרויקט שבו יש לך הכנסות / עלויות ועלויות כוח האדם בתוכנית ובמציאות. תוסף זה שימושי ביותר במהלך תכנון הפרויקט, בשלב הגדרת התקציבים ומעקב שוטף אחר מימון הפרויקטים.

תכונות עיקריות:

  • התובנה החזותית המהירה של מימון הפרויקט
  • אין צורך לעבור בין מבנה התפלגות העבודה לבין מבנה התפלגות עלויות
  • יצירת הכנסה/הוצאה חדשה מה-WBS
  • הדמיה צבעונית של האיזון החיובי, השלילי והניטראלי של התקציבים שלך
  • הדפס את ה-WBS כולל תקציבים לכל פרויקט ומשימה

נסה את Easy Redmine תוך 30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך