Switch מענן פתרון שרת? האם זה אפשרי?

כן זה אפשרי. אם תחליט לעבור לשרתים שלך, אנו נכין חבילת תוכנה מלאה עם מסד נתונים בשבילך.

עם זאת, אתה צריך לרכוש את רישיון שרת עבור Redmine קל, מאז פתרון הענן הוא רק שירות. 

זה אותו דבר עם נתונים מניסוי אשר ייתכן רוצה לשמור לאחר הרכישה.

נסה את Easy Redmine תוך 30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך