התחברות
en

שפה

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

מכונת תרגום

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

11. הערות שחרור

הערות שחרור לגרסה: 11plus.6.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.5.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.4.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.3.0
הערות שחרור לגרסה: 11plus.2.0
הערות גרסה עבור גרסה: 11+ (עיקרי)
הערות שחרור לגרסה: 10.4.x
הערות שחרור לגרסה: 11.0.3
הערות שחרור לגרסה: 11.0.2
הערות שחרור לגרסה: 11.0.1
הערות שחרור לגרסה: 10.14.0
הערות שחרור לגרסה: 10.13.3
שדרוג לגרסה 11
הערות שחרור לגרסה: 10.13.2
הערות שחרור לגרסה: 10.13.1
הערות שחרור לגרסה: 10.14.x
הערות שחרור לגרסה: 11.0
הערות שחרור לגרסה: 10.13.x
הערות שחרור לגרסה: 10.12.4
הערות שחרור לגרסה: 10.12.3
הערות שחרור לגרסה: 10.12.2
הערות שחרור לגרסה: 10.12.1
הערות שחרור לגרסה: 10.11.4
הערות שחרור לגרסה: 10.11.3
הערות שחרור לגרסה: 10.11.2
הערות שחרור לגרסה: 10.11.1
הערות שחרור לגרסה: 10.11.x
הערות שחרור לגרסה: 10.10.3
הערות שחרור לגרסה: 10.10.2
הערות שחרור לגרסה: 10.10.1
הערות שחרור לגרסה: 10.10.x
הערות שחרור לגרסה: 10.9.2
הערות שחרור לגרסה: 10.9.1
הערות שחרור לגרסה: 10.8.2
הערות שחרור לגרסה: 10.9.x
הערות שחרור לגרסה: 10.8.1
הערות שחרור לגרסה: 10.7.3
הערות שחרור לגרסה: 10.8.x
הערות שחרור לגרסה: 10.7.2
הערות שחרור לגרסה: 10.7.1
הערות שחרור לגרסה: 10.6.3
הערות שחרור לגרסה: 10.7.x
הערות שחרור לגרסה: 10.6.2
הערות שחרור לגרסה: 10.6.1
הערות גרסה עבור גרסה: 10.6.x (Major)
הערות שחרור לגרסה: 10.5.1
הערות שחרור לגרסה: 10.4.4
הערות שחרור לגרסה: 10.5.x
הערות שחרור לגרסה: 10.4.3
הערות שחרור לגרסה: 10.4.2
הערות שחרור לגרסה: 10.4.1
הערות שחרור לגרסה: 10.3.2
הערות שחרור לגרסה: 10.3.3
הערות שחרור לגרסה: 10.3.1
הערות שחרור לגרסה: 10.2.3
הערות שחרור לגרסה: 10.3.x
הערות שחרור לגרסה: 10.2.2
הערות שחרור לגרסה: 10.2.x
הערות שחרור לגרסה: 10.1.x
הערות שחרור לגרסה: 09.01
הערות שחרור לגרסה: 10.0.x
הערות שחרור לגרסה: 09.00
הערות שחרור לגרסה: 08.00
הערות שחרור לגרסה: 07.17
הערות שחרור לגרסה: 07.14
הערות שחרור לגרסה: 07.13
הערות שחרור לגרסה: 07.12
הערות שחרור לגרסה: 07.11

נסה את Easy Redmine בניסיון חינם של 30 יום

תכונות מלאות, מוגנות SSL, גיבויים יומיים, בגיאוגרפיה שלך